ماجراجویی‌های نظامی خاتمه یابد


معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران گفت: ماجراجویی‌های نظامی برخی کشورها که طی 15 سال اخیر باعث اوضاع امنیتی نا بسامان کنونی در جهان شده است، باید خاتمه داده شود.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری کتاب برتر، «غلامحسین دهقانی»، معاون وزیر امورخارجه ایران، طی سخنانی در کنفرانس مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی ضمن اشاره به موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، بر مقابله با ریشه‌های این دو پدیده شوم از جمله ایدئولوژی تکفیری که موجب گسترش تنفر میان ملتهای مختلف می شود و همچنین پایان دادن به تجاوز و اشغالگری خارجی بویژه اشغال فلسطین تاکید کرد.

معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران در سخنانی در کنفرانس مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌‌آمیز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با اشاره به بیش از 17هزار قربانی تروریسم در ایران، خطر تروریسم و افراط‌گرایی و رنج های ناشی از این دو پدیده شوم برای جهانیان و همچنین با اشاره به موفقیت‌های بدست آمده کشورمان در جنگ علیه تروریسم، بر ضرورت مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی تا ریشه کن شدن آنها در سراسر جهان تاکید کرد. وی در این رابطه همکاریهای بین المللی توام با اراده سیاسی جدی و نیز توافق ها و ساز و کارهای منطقه‌ای مناسب با مشارکت کشورهای منطقه را مسئله ای حیاتی دانست.

دهقانی در بخش دیگری از سخنان خود تجاوز خارجی و اشغال سرزمینی را در ایجاد و گسترش افراط‌گرایی که هم اکنون با آن روبرو هستیم، موثر دانست.

وی در ادامه افزود: اشغال هفتاد ساله فلسطین موضوعی است که می بایست بطور جدی در دستور کار مجامع بین المللی قرار گیرد. علاوه بر این، ضروری است ماجراجویی‌های نظامی برخی کشورها که طی 15 سال اخیر باعث اوضاع امنیتی نا بسامان کنونی در جهان شده است، باید خاتمه داده شود.

معاون وزیر امورخارجه کشورمان در ادامه سخنان خود بر بررسی جدی ریشه‌های افراط‌گرایی و تروریسم تاکید کرد و در این رابطه به تفکر تکفیری که موجب گسترش تنفر میان ملتهای مختلف می شود اشاره کرد. وی همچنین تاکید کرد فقرزدایی، کاهش بیکاری، جلوگیری از به حاشیه رانده شدن بخشی از جامعه، قطع مالی منابع تروریسم، شفافیت و پرهیز از اعمال استاندارد دوگانه در مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی و نیز خودداری از سوء استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای گسترش این دو پدیده، امری ضروری است.