قهرمان اسنوکر ایران به عنوان مربی به قطر دعوت شد


سهیل واحدی قهرمان اسنوکر جهان و کشورمان به منظور مربیگری در قطر به این کشور دعوت شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری کتاب برتر، سهیل واحدی قهرمان اسنوکر جهان و کشورمان که در بین حرفه ای های دنیای اسنوکر حضور دارد با رایزنی های فدراسیون قطر و ایران برای مربیگری و آموزش به بازیکنان در این  کشور راهی قطر می شود.

واحدی پیش از این برای مربیگری به کشور پاکستان دعوت شده بود وی همچنین به منظور استعدادیابی و آموزش، به شهرهای مختلف ایران نیز سفر می کند.