قاسم کشکولی برنده بهترین رمان فارسی در جایزه مهرگان ادب شد


برای دریافت جدیدترین خبرها در زمینه کتاب و ناشران تلگرام کتاب برتر را دنبال کنید.
برترین سایت کتاب درایران

 

 

تاریخ انتشار : جمعه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۴۹

 

 

در بخش رمان، نوولت و داستان بلند «رمان اين سگ میخواهد رکسانا را بخورد» نوشته قاسم کشکولی به عنوان بهترين رمان فارسی انتخاب و شایسته دریافت تنديس مهرگان ادب، جايزه نقدی و لوح تقدير شد.

قاسم کشکولی برنده بهترین رمان فارسی در جایزه مهرگان ادب شد

 

به محقق خبرگزاری کتاب ایران(کتاب برتر)، عصر امروز، هفتم اردیبهشت ماه مراسم پایانی دوره‌های هفدهم و هجدهم مهرگان ادب برگزار شد و رمان قاسم کشکولی به عنوان بهترین رمان فارسی معرفی گشت.

بنابر بیانیه هیأت داوران جايزه مهرگان ادب دوره‌های هفدهم و هجدهم – سال‌های 1394-95 در بخش رمان، نتایج به شرح زیر است:

در بخش رمان، نوولت و داستان بلند از میان هفت رمان راه یافته به مرحله نهایی هیأت داوران با اكثریت آرا رمان اين سگ میخواهد رکسانا را بخورد نوشته قاسم کشکولی از نشر بوتیمار را به دلیل تسلط بر زبان و روايت، ارجاعات بینامتنی و استفاده از عنصر تکرار در جهت انسجام بخشی به ساختار رمان، طرح موشکافانه مسايل عمیق ذهن و روان انسان معاصر و روايت لايه‌های درهم تنیده پیرامون يک رويداد تا جايی که مرزهای واقعیت و خیال، عقل و جنون درهم فرو می‌روند و مسأله راوی به مسأله انسان معاصر گره می‌خورد، به عنوان بهترين رمان فارسی انتخاب كرده و شایسته دریافت تنديس مهرگان ادب، جايزه نقدی و لوح تقدير دانسته است.

هیأت داوران همچنین با اكثریت آرا رمان کوچه ابرهای گمشده نوشته زنده ياد کورش اسدی از نشر نیماژ را به دلیل خلق اثری عمیق با به کارگیری شگردهای زبانی و داستانی، تصاوير درخشان و آشنازدا و انسجام و تعلیق، تبديل مصداقهای تاريخی اجتماعی به دلالت‌های داستانی، پرداختن به انسان و مسايل کوچک اما بغرنج
او در هاله‌ای شاعرانه، به عنوان نخستین رمان تحسین شده هیأت داوران انتخاب و شایسته دریافت تنديس مهرگان ادب، جايزه نقدی و لوح تقدير می‌داند.

ذكر این توضیح را ضروری می‌داند كه به موجب آیین‌نامه اعطای جوایز مهرگان، جایزه نفر برگزيده مهرگان فقط به نویسنده زنده تعلق می‌گرفته است و در دو دهه گذشته نیز این آییننامه رعایت شده است. در این دوره به دلیل شایستگی رمان كوچه ابرهای گمشده و راه یافتن همزمان دو اثر زنده‌یاد كورش اسدی در بخش رمان و بخش مجموعه داستان مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب، آیین‌نامه جایزه مهرگان با پذیرش یک استثناء جایزهای معادل با نفر برگزیده به این اثر اهدا ‌می‌كند.

هیأت داوران همچنین با اكثریت آرا رمان فراموشی نوشته جواد پويان از نشر نیلوفر را به دلیل شخصیت سازی و فضاسازی مناسب همراه با کشش و باورپذيری، پرداختن به موضوع مهاجرت با تعادل ظريف میان نگاه علمیجستجوگر و موتیفهای عاشقانه، کاربست راوی اول شخص، سوم شخص، نامه‌ها، يادداشت‌ها، لحن محاورهای همراه با انسجام و تعلیق، به عنوان دومین رمان تحسین شده هیأت داوران شایسته دریافت لوح تقدير مهرگان ادب می‌داند.

هیأت داوران رمان گلوگاه نوشته طیبه گوهری از نشر صداى معاصر را به دلیل نثر و زبان پاکیزه و روان، ثبت بخشی از وقايع ناگفتهی اجتماعی و نشان دادن تباهی هويت انسانی در اثری پرکشش، پیش بردن روايت از دو ديدگاه و تناسب روايت با نوع نگاه و دامنهی ديد هر يک از راويان، و نیز رمان افغان کِشی نوشته محمدرضا ذوالعلی از نشر پیدایش را به دلیل کاربست صحیح توصیف، شخصیت‌پردازی دقیق و به کارگیری گويشی محلی، فضاسازی خوب در داستانی رويدادمحور و پرداختن به موضوعی بکر و مسايل مغفول مانده مهاجران، به عنوان رمان‌های تقديرشده جايزه مهرگان ادب انتخاب كرده و شایسته دریافت لوح تقدير مهرگان ادب می‌داند.

هیأت داوران مهرگان ادب عبارت بودند از جواد اسحاقیان، مهدی غبرايی، علیرضا سیفالدينی، حسین آتش پرور، سیاوش گلشیری، لیلا صادقی و ابوالفضل حسینی