فعالیت 56 درصد از معادن استان خراسان شمالی


رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی از فعالیت 56 درصد معادن استان خراسان شمالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب برتر ؛رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در نشست شورای معادن استان گفت: از 235 معدن دارای پروانه در استان، 131 معدن فعال، 70 معدن غیر فعال و 34 معدن هم مورد ماده 20 است(شش ماه بلا استفاده است).

یحیی نیکدل مهم ترین معادن استان را بوکسیت جاجرم، سنگ آهک منطقه سیساب، کانی های فلزی و مرمر عنوان کرد.

وی گفت: در سال 94 کمتر از یک میلیارد تومان در حوزه زیر ساخت اعتبار داشتیم و با حمایت های مربوط، در سال 95 ، 9 میلیارد تومان اعتبار دریافت کردیم.

وی افزود :همچنین امسال با مساعدت های سازمان کتاب برترمه و بودجه، 10 میلیارد تومان اعتبار در حوزه زیر ساختی و اکتشافی، تامین شد.