فصلنامه «بهین‌نامه» رویکردی تازه به ادبیات دارد


برای دریافت جدیدترین خبرها در زمینه کتاب و ناشران تلگرام کتاب برتر را دنبال کنید.
برترین سایت کتاب درایران

 

فرح نیازکار در گفت‌وگو با کتاب برتر مطرح کرد:

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۷

محققگر : مائده مرتضوي

 

 

فرح نیازکار درباره اهداف فصلنامه «بهین‌نامه» می‌گوید: در این نشریه برآنیم تا با عبور از گردآوری مطالب گوناگون و مختلف در یک مجموعه که بسامد آن هم‌اینک در میان نشریات و مجلات ما بسیار است، به چاپ ویژه‌نامه‌های تخصصی پیرامون اشخاص، آثار و موضوعات بپردازیم.

فصلنامه «بهین‌نامه» رویکردی تازه به ادبیات دارد

 

 فرح نیازکار مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی «بهین‌نامه» شیراز در گفتگو با خبرنگار خبرگزرای کتاب ایران (کتاب برتر)، پیرامون چگونگی شکل‌گیری نشریه بهین‌نامه و سیاست‌گذاری تدوین آن گفت: فصلنامه‌ ادبی«بهین‌نامه» در راستای اهداف بلند توسعه فرهنگی و ادبی در ایران و شهر شیراز و با باور به‌ این امر که چشم‌انداز ادبیات ریشه‌های فرهنگی یک ملت مدنی را رو به سوی آیندگان و نسل‌های فردا، به فضای روزهایی تازه از قضاوت و هم‌اندیشی می‌کشاند و بازتاب ناگفته‌های فرصت‌های انسانی‌ می‌شود که از قلمرو ذهن به حوزه زبان و شکل‌بندی‌های تازه و بدیع، به سمت مخاطب هدایت می‌شوند، شکل گرفته است.

وی در ادامه افزود که: در ادامه چاپ و انتشار نشریه ادبی« قلمکده» که در آن به گونه‌ای اختصاصی به نشر ادبیات کلاسیک ایران می‌پرداختیم، فصلنامه«بهین‌نامه» با رویکردی تازه به ادبیات، در عرصه‌ کلاسیک و معاصر شروع به کار کرده‌است. در این نشریه برآنیم تا با عبور از گردآوری مطالب گوناگون و مختلف در یک مجموعه که بسامد آن هم‌اینک در میان نشریات و مجلات ما بسیار است، به چاپ ویژه‌نامه‌های تخصصی پیرامون اشخاص، آثار و موضوعات بپردازیم تا از یک سو ذوق ادبی و هنری خود را تامین کرده باشیم و از سویی دیگر با نگارش مطالب تخصصی، علمی و ادبی مجموعه‌ای قابل استناد را فراهم کرده باشیم که به‌گونه کاربردی نیز راهگشا باشد؛ سنتی که اگرچه مهم می‌نماید اما معمولا در عرصه ادبی ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز فصلنامه ادبی در ادامه گفت: بنابراین فصلنامه ادبی «بهین‌نامه»با تکیه بر سیاست کاربردی تدوین ویژه‌نامه ادبی، آغاز به کار کرده و با همراهی متخصصان و علاقه‌مندان ادبی در این عرصه، اهداف خود را دنبال خواهد کرد. چنانکه شماره نخست آن به ویژنامه “بیژن الهی” اختصاص یافت و با همدلی پژوهشگران، نویسندگان و صاحب‌ذوقان ادبی به انجام رسید و خوشبختانه مورد استقبال مخاطبان خود در داخل و خارج از ایران نیز قرارگرفت.

وی در پایان گفت: امید است که هرکجا که نهالی نو می‌روید؛ بر و بارش، برگی بر فرهنگ سترگ ایران زمین بیفزاید. «بهین‌نامه» نیز آرزومند است با همراهی یاران همدل، بتواند سهم رسالت خویش را در جهان معنایی خود ادا کند.