فراری ها از تلویزیون!


 

در حالی مخاطبان سریال های تلویزیونی در دو سه سال اخیر با افت محسوس مواجه شده است که بسیاری از سرمایه گذاران و تهیه کنندگان به دنبال تولید سریال در شبکه نمایش خانگی هستند با این وصف که بسیاری از سرمایه گذاران در بخش های خصوصی بیزینس تولید سریال در شبکه نمایش خانگی را به لحاظ بازگشت سرمایه و سودآوری به مراتب  بهتر از دیگر فعالیت های تولیدی می دانند.

این که بسیاری از کارگردانان صاحب نام  و موفق تلویزیون این روزها در  شبکه نمایش  خانگی مشغول هستند و یا تصمیم دارند به زودی در فضایی خارج از تلویزیون سریال سازی کنند نشان از  آن دارد که در  سال های اخیر شبکه نمایش خانگی جای خود را در میان مخاطبان باز کرده و عملا بخش عظیمی از مخاطبان سریال ها حاضر هستند حتی با پرداخت مبلغی مخاطب تولیدات خارج از سیما باشند. مسئله ای که تهدیدی جدی برای مدیران سیما است و نیاز است با یک آسیب شناسی جدی به این مقوله پرداخته شود که چرا نه تنها مخاطبان تلویزیون که بسیاری از کارگردانان بزرگ سیما از جمله سیروس مقدم، حسن فتحی و… اقبال بیشتری به  تولید سریال در شبکه نمایش خانگی دارند…

ادامه دارد…