فائزه هاشمی از «مارموز» و فضای مجازی می‌گوید / ببینید


فائزه هاشمی رفسنجانی در حاشیه اکران فیلم سینمایی «مارموز» طی گفت‌وگویی نظر خود را درباره این فیلم و فضای مجازی عنوان می‌کند.


خبرنگار:


علی ناصری