ظریف از بلگراد به صوفیا رفت


وزیر امور خارجه بلگراد را به مقصد صوفیا پایتخت بلغارستان ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در ادامه سفر خود به منطقه بالکان و اروپای شرقی دقایقی قبل بلگراد را به مقصد صوفیا پایتخت بلغارستان ترک کرد.