ضرورت شفاف سازی قوانین و مقررات بانکی


استاندار آذربایجان ‌شرقی با اشاره به برخی از مفاد قانون بانکداری بدون ربا، بر رعایت حقوق مردم و متقاضیان تسهیلات تأکید کرد و گفت: این امر مستلزم شفاف‌سازی قوانین و مقررات بانکی به متقاضیان تسهیلات و آگاهی مردم از حقوق و تعهدات خود به بانک است.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر در آذربایجان شرقی، مجید خدابخش در نشست شورای کتاب برترمه‌ریزی و توسعه استان، افزود: در بسیاری از ادارات دیگر نیز چنین مسائلی هست و اغلب مراجعان از روی ناچاری و ناآگاهی فرم‌هایی را امضا می‌کنند که برای آنها تعهد ایجاد می‌کند و لازم است ادارات در این خصوص اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به آغاز پرداخت کمک‌های فنی و اعتباری به طرح‌های اقتصادی نیز گفت: این کمک‌ها در قالب اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود و اگر ما پیمانکاران و سرمایه‌گذاران را به پذیرفتن این اسناد مجاب می‌کنیم، باید سایر نهادها مانند بانک و بیمه نیز این اسناد را به جای پول نقد قبول کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان در اردیبهشت سال 97، گفت: سفر دکتر روحانی در قالب سفر استانی هیأت دولت انجام می‌شود که در جریان آن رویداد تبریز 2018 نیز به‌طور رسمی افتتاح خواهد شد.

وی افزود: از همه دستگاه‌های استانی انتظار داریم تا قبل از این سفر، پروژه‌های مهم و اولویت‌دار خود را شناسایی کنند تا اگر قابل افتتاح هستند در کتاب برترمه افتتاح قرار دهیم و اگر نیازمند اعتبار هستند به‌عنوان اولویت تخصیص اعتبار در جلسه هیأت دولت مطرح کنیم.