صدای مظلومیت بیماران در موضوع مشکلات دارویی ناشی از تحریم ها را به گوش مجامع جهانی برسانید


سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: سازمان های مردم نهاد صدای مظلومیت بیماران در موضوع مشکلات دارویی ناشی از تحریم ها را به گوش مجامع جهانی و بین المللی برسانند.

به گزارش کتاب برتر از اراک ،  « سعید فرخی » در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان مرکزی افزود: همواره در موضوع تحریم ها تصریح می شود که دارو در فهرست تحریم های ایران نیست اما این موضوع مهم توسط دشمنان نادیده گرفته می شود و برای شنیدن صدای مظلومیت بیماران باید تشکل های غیردولتی با وحدت در عرصه بین المللی هم صدایی داشته باشند.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی گفت: فشار زیادی در چندماه اخیر به دولت و مردم در شرایط بد اقتصادی وارد شده است و بدعهدی هایی از سوی قدرت های ظالم بر ایران در موضع تحریم ها اعمال شد.

فرخی در ادامه درباره آلایندگی 2 واحد صنعتی در ایبک آباد افزود: واحدهای صنعتی باید مسئولانه با این مهم برخورد کنند.

وی اظهار داشت: حفاظت محیط زیست نسبت به این معضل زیست محیطی وظایف قانونی خود را انجام می دهد و هیچ گونه چشم پوششی نسبت به آلودگی محیط زیست قابل پذیرش نیست.

فرخی در ادامه گفت: فعالیت دفاتر سلامت رویکرد مناسبی است که با همکاری و تعامل مردم محقق می شود و زمانی اقدامات در حوزه سلامت اثرگذار است که مردم متولی اصلی آن باشند.

وی ادامه داد: بازنگری در فعالیت این دفاتر لازم است تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف، دستیابی اهداف مورد نظر با نگاه سلامت محور محقق شود.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی گفت: مجمع سلامت اسفندماه با حضور مسئولانی کشوری در استان با انتخاب برترین ها برگزار می شود.

فرخی در بخش دیگری از سخنانش افزود: موضوع دفع پسماندهای عفونی در اراک در کارگروه مدیریت پسماند مورد توجه قرار گیرد تا رضایتمندی عمومی شهروندان بیشتر شود.