شعر تازه علی معلم برای درگذشت عزت‌الله انتظامی


برای دریافت جدیدترین خبرها در زمینه کتاب و ناشران تلگرام کتاب برتر را دنبال کنید.
برترین سایت کتاب درایران

 

 

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۱

 

 

علی معلم دامغانی، رئیس فرهنگستان هنر تازه‌ترین سروده خود را برای تسلیت درگذشت عزت‌الله انتظامی منتشر کرد.

شعر تازه علی معلم برای درگذشت عزت‌الله انتظامی

 

به محقق خبرگزاری کتاب ایران (کتاب برتر)، روابط عمومی فرهنگستان هنر پیام منظوم محمدعلی معلم دامغانی، رئیس فرهنگستان هنر، در سوگ درگذشت عزت‌الله انتظامی، چهره ماندگار و پیشکسوت عرصه بازیگری را منتشر کرد که در زیر می‌خوانید:

عزت الله انتظامی رفت


هنری اوستاد نامی رفت
فضل موروثی و عظامی نیست
سامی آمد وی و عصامی رفت
گاوبازیش صرف بازی نیست
راوی رمز خویشکامی رفت
خان خالوش عکس هالو بود
از میان خالوی گرامی رفت
خان والاش زال دستان بود
زال دستانسری سامی رفت
هرچه در دهر خاتمی دارد
دشتکی بار بست و جامی رفت
خاتم لعب انتظامی بود
افضل عارفان عامی رفت
نودوهفت و الف و سیصد سال
سال تاریخ ما تمامی رفت
انتظامی طریق عزت جست
زین خطر گاه بی نظامی رفت