شش میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز دختر نیازمند فراگیری حرکات بنیادین تربیت بدنی


مدیر پروژه طرح آموزش آموزگاران با اشاره به تحصیل شش و میلیون و 500 هزار دانش اموز دختر گفت: اگر حرکات بنیادین تربیت بدنی در کودکی آموخته نشود، این امکان در بزرگسالی کمتر فراهم خواهد شد.

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری کتاب برتر، دنیا پاداش در نشست ستاد عالی تشکیلاتی گسترش و ارتقای فعالیت های تربیت بدنی و ورزش دانش آموزان دختر با اشاره به اینکه ۸۰درصد کودکان ما تحرک کافی ندارند،گفت: دختران ما نیمی از جمعیت را به خود اختصاص می‌دهند. دختران فعال ما از نظر حرکتی در آینده مادران سالمی خواهند بود و در نهایت خانواده و جامعه سالمی خواهیم داشت.

مدیر پروژه طرح آموزش آموزگاران  گفت: میادین ورزشی استرس را کاهش دهد و با ورزش می‌توان جلوی بیماریها را گرفت و به کاهش سرطان و پوکی استخوان کمک کرد.

دنیا پاداش با تاکید بر  ضرورت یادگیری هدف گذاری کار گروهی و بهبود سواد حرکتی و جسمانی بیان کرد: بهبود سواد حرکتی باید در دوره خاصی آموزش داده شود، اگر افراد حرکات بنیادین را در کودکی فرا نگیرند این امکان کمتر در بزرگسالی فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: شش میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز دختر داریم که سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنها در دوره ابتدایی تحصیل می‌کنند. حدود۵۰۰۰آموزگار ابتدایی داریم که ۱۷۸ نفر آنها آموزگار پایه‌های اول، دوم و سوم هستند. سیاست ما بر این است که توجه بیشتری به آموزگاران پایه داشته باشیمو ۴۰ساعت ضمن خدمت برای آموزگاران درنظر گرفته می‌شود.

پاداش  تصریح کرد: با دریافت نامه معاون امور زنان رئیس جمهور مبنی بر ارتقای فعالیت جسمانی دانش آموزان دختر و تاکیدات  وزارت ورزش برای ارتقای فعالیت های تربیت بدنی دختران ، دوره آموزشی جهت اجرای کیفی فعالیت‌های تربیت بدنی با اولویت مدارس دخترانه  طراحی شد.

وی افزود: در همین راستا سال گذشته از ۳۲ استان تقاضا کردیم کارگروه تخصصی تشکیل و پیشنهادهای خود را ارائه دهند. با مدرسین ۱۰ استان مصاحبه عمده انجام و پیشنهادات آنها را دریافت کردیم و محتوای آموزشی آماده و دستورالعمل تنظیم شد.

پاداش ادامه داد:اهداف این دوره آموزشی برای آموزگاران افزایش نشاط، تحرک و سلامت آموزگاران پایه است که به توسعه فرهنگ ورزش و نشاط در دانش آموزان دختر و اقشار جامعه منجر می‌شود.