شرطی که ملی‌پوش تیم ملی برای بازی در اروپا باید بپذیرد


ملی پوش فوتبال ایران برای حضور در فوتبال اروپا باید به باشگاه سایپا حق رشد پرداخت کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری کتاب برتر، یکی از مدیران باشگاه سایپا درباره بحث دریافت حق رشد از علی قلی زاده برای انتقال این بازیکن به فوتبال اروپا بیان کرد: علی قلی زاده برای تیم ما زحمت کشیده و به همین دلیل از او تشکر می کنیم اما باشگاه سایپا هم نقش مهمی در رشد و پیشرفت این بازیکن داشته و اگر قرار است قلی زاده به اروپا برود، حق قانونی سایپا است که از او حق رشد بگیرد. واحد حقوقی باشگاه سایپا پیگیر این موضوع است اما فکر می کنم قلی زاده باید بین 20 تا 25 درصد مبلغ قرارداد با تیم جدیدش را به ما پرداخت کند.

 

شرطی که ملی‌پوش تیم ملی برای بازی در اروپا باید بپذیرد


ملی پوش فوتبال ایران برای حضور در فوتبال اروپا باید به باشگاه سایپا حق رشد پرداخت کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری کتاب برتر، یکی از مدیران باشگاه سایپا درباره بحث دریافت حق رشد از علی قلی زاده برای انتقال این بازیکن به فوتبال اروپا بیان کرد: علی قلی زاده برای تیم ما زحمت کشیده و به همین دلیل از او تشکر می کنیم اما باشگاه سایپا هم نقش مهمی در رشد و پیشرفت این بازیکن داشته و اگر قرار است قلی زاده به اروپا برود، حق قانونی سایپا است که از او حق رشد بگیرد. واحد حقوقی باشگاه سایپا پیگیر این موضوع است اما فکر می کنم قلی زاده باید بین 20 تا 25 درصد مبلغ قرارداد با تیم جدیدش را به ما پرداخت کند.