شبکه بین المللی گردشگری ،گام بزرگ وزارت ورزش در کارآفرینی برای جوانان/ حل مشکل شناسه دار شدن سمن ها تا یک ماه آینده


ضیایی گفت : یکی از شاخصه های دوران وزارت دکترسلطانی فر بحث امریه جوانان است که افراد فعال در سمن ها شش ماه از خدمت سربازی خود را در حوزه جوانان سپری می کنند تا بدین وسیله بتوانند فعالیت های خود را در این سازمان ها پیگیری کنند.

مرضیه ضیایی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری کتاب برتر، دوره وزارت سلطانی فر را اتفاق مبارکی در حوزه جوانان دانست و گفت: وزیر ورزش و جوانان و هیئت همراه، همواره بهای فوق العاده ای به جوانان داده اند و بی شک در آینده هم چنین خواهد بود که  شایان تقدیر و تشکر ویژه است.

وی همچنین به بحث شناسه ملی و مذاکرات انجام شده با وزارت کشور اشاره کرد و گفت:  در این زمینه با پیگیری های وزیر، اطمینان حاصل شده که مشکل شناسه دار شدن سمن ها تا ماه آینده به کل رفع شود.

رئیس مجمع جوانان استان چهار محال و بختیاری، یکی دیگر از شاخصه های دوران وزارت سلطانی فر را بحث امریه جوانان دانست که افراد فعال در سمن ها شش ماه از خدمت سربازی خود را در حوزه جوانان سپری می کنند تا بدین وسیله  بتوانند فعالیت های خود را در این سازمان ها پیگیری کنند.

وی به تسهیل در اعطای وام های ازدواج جوانان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تمام کسانی که در این زمینه مشکل داشتند، موفق شده اند وام های خود را دریافت کنند.

ضیایی خاطر نشان کرد که بر اساس فعالیت های هر استان اعتبارات لازم و خوبی به استان ها پرداخت شده است.

وی افزود: در خصوص فعالیت های کارآفرینی به طور مستمر اقدامات خوبی انجام شده است، به خصوص در زمینه شبکه ملی گردشگری و قرار شده که به یک شبکه بین المللی تبدیل شود و رایزنی های خوبی با کشورهای دیگر توسط این وزارتخانه در حال انجام است.