شانس تولد جنین‌های “فریز شده” نسبت به «تازه» برابر است


یک تیم تحقیقاتی نشان داد که نرخ بارداری و تولد نوزاد زنده در یک گروه از زنان که با جنینهای فریز شده مورد IVF قرار گرفتند در مقایسه با جنینهای تازه، برابر است؛ تکنیکهای استفاده از جنین فریز شده در کلینیکهای درمان ناباروری سراسر جهان در حال افزایش است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری کتاب برتر ، در یک مطالعه تحقیقاتی 800 زن که دارای ناباروری نبودند و به بیماری سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) مبتلا بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

زنان مورد مطالعه تحت یک دوره  از IVF (لقاح آزمایشگاهی) قرار گرفتند که در آن از جنینهای تازه و فریز شده برای این انتقال استفاده شد؛ نتایج مطالعه پس از اولین تکمیل چرخه IVF نشان داد که حاملگی در 36 درصد از زنان با انتقال جنین فریز شده و در 35 درصد از زنان با انتقال جنین تازه رخ داد؛ نرخ تولد زنده پس از اولین انتقال جنین در گروه جنین فریز شده 34 درصد و در جنین تازه 32 درصد بود.

این مطالعه جدید نشان می‌دهد در زنان ناباروری که از سندرم پلی کیستیک  رنج می‌برند دارای نرخ زنده‌زایی بالاتری از جنینهای فریز شده به روش IVF هستند که می‌تواند خبر مهمی برای زنان نابارور در سراسر جهان باشد.

محققان به این نتیجه رسیدند که جنینهای فریز شده برایIVF به شانس زوجین برای داشتن یک نوزاد سالم آسیبی نمی‌رسانند؛ پس از انتقال نخستین جنین تازه، می‌توان سایر جنینها را فریز کرد و یک به یک انتقال داد که روشی مثمر ثمر است.

محققان این مطالعه گزارش دادند که در این پروژه از یک تکنیک معمولی فریزینگ به نام Cryotech استفاده کردند که با این حال این تکنیک فریزینگ به‌طور رایج استفاده نمی‌شود.

بنابراین تحقیقات بیشتری مورد نیاز خواهد بود تا با استفاده از دیگر تکنیکهای فریزینگ جنین، نرخ تولد زنده در بارداریها مقایسه شود.

در همین راستا ستاد توسعه فناوریهای سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به‌منظور رشد هرچه بیشتر سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در ایران فعالیت دارد.