سیلی محکم دیگری از یمنی ها به آل سعود


به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری کتاب برتر؛ پس از سیلی هایی که مهاجمان و مزدوران آل سعود در ساحل غربی و قطع ارتباط آنان و پس از آن محاصره شان دریافت کردند شبکه الحدث وابسته به آل سعود کوشید روحیه آنان را افزایش دهد.

لذا اقدام به پخش مستقیم از عقبه جبهه کرد که توپخانه ارتش یمن با گلوله خودروی پخش آن را هدف قرار داد و آنان را ساکت کرد.