سامبوکار بانوی ایران هم حذف شد


عضو تیم ملی سامبو بانوان ایران با شکست در نخستین دیدار خود از دور مسابقات آسیایی حذف شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی کتاب برتر از اندونزی، رقابت های سامبو مردان و زنان هجدهمین دوره بازیهای آسیایی امروز جمعه پیگیری شد که دو سامبوکار ایران در همان مبارزه نخست برابر حریفان شکست خوردند و از دور رقابت ها کنار رفتند. 

سهیل جمال آبادی نخستین سامبوکار ایران بود که با شکست برابر حریف تاجیکستانی حذف شد. 

الهام بهرامی در وزن منهای ۴۸ کیلوگرم دومین نماینده سامبو کشورمان در رقابت های امروز بود که برابر «تورگوبایومادینا» از ازبکستان باخت و  پس از آن هم مقابل حریف ترکمنستانی نتیجه را واگذار کرد و از دور رقابت ها حذف شد.