ساختمان سازمان مدیریت بحران امنیت ندارد!


عضو شورای شهر تهران گفت: «یکی از بزرگترین ابرچالش‌های کشور مدیریت بحران است.»

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری کتاب برتر، محمد سالاری عضو شورای شهر تهران بیان کرد: «در حوزه مدیریت بحران کشور معضلات و مشکلات اساسی‌ داریم.»

وی در ادامه افزود: «من تصور می کنم حتی ساختمان خودِ سازمان مدیریت بحران هم امنیت کافی را ندارد.»

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: «بی‌شک یکی از بزرگترین ابرچالش‌های کشور مدیریت بحران است.»