زیبایی پروژه های عمرانی در دستور کار شهرداری قرار می گیرد


شهردار شیراز گفت: وقتی پروژه‌ای را مورد بازنگری قرار می‌دهیم به آن معنا نیست که به گذشته نقد داریم، بلکه می خواهیم با بهره گیری از ایده های متخصصان مختلف، برای ارتقای پروژه در ابعاد متفاوت تلاش کنیم.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر از فارس،حیدر اسکندرپور  با مهم بر شمردن نگاه انسان محور به پروژه های شهری گفت: شهر در دست ما امانت است و برای تحویل این امانت به نسل های بعد، باید در کنار توجه به توسعه زیرساخت های عمرانی و تکنولوژی، به آرامش، امنیت و ایمنی شهروندان نیز با نگاه انسان محورانه توجه کرد.

وی با اشاره به پیشینه شهر شیراز و توصیفات شعرا در مورد آن که بر روح و فرهنگ شهر در قالب ابیات و غزلیات خود تأکید کرده اند، گفت: همه این توصیف‌ها نشان‌دهنده برتری‌های انسان‌محورانه شیراز است که این شهر را از دیگر شهرها متمایز می کند.

شهردار شیراز تصریح کرد: امروز هم شیراز می‌تواند خال رخ هفت کشور باشد و متناسب با تمام ظرفیت‌های منحصر به فرد خود توسعه یابد.

اسکندرپور با اشاره به اثرگذاری زیرگذر گلستان در کاهش و روان سازی ترافیک ورودی غرب شیراز، گفت:  در نظر داریم در کنار ساخت و سازهای عمرانی که سهم بیشتر آن از طریق عوارض پرداختی شهروندان تأمین می شود، به زیبایی نما و چشم انداز پروژه ها نیز توجه کنیم؛ در این راستا زیرگذر گلستان می تواند با طراحی مناسب تر و ایده های خلاقانه، به المانی زیبا در ورودی شهر تبدیل شود.

وی با اشاره به لزوم افزایش سرعت فعالیت‌ها همراه با رعایت کیفیت در تمام پروژه‌های شهری، گفت: وقتی پروژه‌ای را مورد بازنگری قرار می‌دهیم به آن معنا نیست که به گذشته نقد داریم، بلکه می خواهیم با بهره گیری از ایده های متخصصان مختلف، برای ارتقای پروژه در ابعاد متفاوت تلاش کنیم.