دیدار وزیر ورزش و جوانان با رییس شورای المپیک آسیا