دیدار رییس فدراسیون تیراندازی با استاندار آذربایجان غربی


رییس فدراسیون تیراندازی با استاندار آذربایجان غربی دیدار و در مورد توسعه این ورزش در استان به گفتگو پرداخت.


عکاس:


جعفر بزازپور