دومین همایش خوشنویسان منطقه آزاد اروندعکاس:

محمد بن رشیدیدومین همایش خوشنویسان منطقه آزاد اروند(یادواره آزاد سازی خرمشهر) با همت انجمن خوشنویسان خرمشهر و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اروند، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرمشهر و حوزه هنری آبادان برگزار شد.