دوره مهارتهای زندگی ویژه مددجویان معاونت اجتماعی برگزار شد


کارگاه آموزشی دوره مهارتهای زندگی در غالب کنترل خشم ، مدیریت استرس وارتباط موثر برای زوجین در سالن اجتماعات بهزیستی شهرستان ملارد برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر تهران، کارگاه آموزشی دوره مهارتهای زندگی در غالب کنترل خشم ، مدیریت استرس وارتباط موثر برای زوجین در سالن اجتماعات بهزیستی شهرستان ملارد برگزار شد .

این کارگاه با حضور نسرین زهره وند (مسئول اورژانس اجتماعی )، زهرا زارعی (مدرس کارگاه )و زنان سرپرست خانوار وزوجین متقاضی طلاق انجام پذیرفت .

نسرین زهره وند راجع به ضرورت یادگیری در زمینه مهارتهای زندگی برای زوجین صحبت کرد .

نسرین زهره وند اذعان داشت : مهارتهای اساسی زندگی اجتماعی ، آنگونه که از اسمش پیداست ، مجموعه مهارتهای لازمی است که می تواند یک فرد را در ساختن یک زندگی سالم ،هدفدار وموثر یاری نماید به طوریکه با کسب وبکارگیری این مهارتها ،توانایی فرد برای سازگاری با محیط پیرامون را افزایش داده ودر پی آن شاهد رفتارهای مثبت وسازنده در حوزه زندگی خود ودیگران خواهد بود .

زهره وند برگزاری دوره های مهارتهای زندگی را برای مدد جویان وخانواده های آنها وزوجین ضروری دانست .