دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها جایگاه مهم و تاثیرگذاری دارند


دکتر واعظ مهدوی معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور در نشست با اعضای شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران شهرستان شهریار گفت: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها جایگاه مهم و تاثیرگذاری دارند.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر تهران؛ نشست دکتر واعظ مهدوی معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور با اعضای شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران شهرستان شهریار در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

بنابر این گزارش در این نشست دکتر مهدوی با اشاره به بدعهدی آمریکا و کتاب برترمه ریزی آمریکا جهت ضربه زدن به انقلاب اسلامی گفت: هدف از کارشکنی آمریکا ایجاد مانع بر سر راه رشد و توسعه ملی و پیشرفت کشور است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر جایگاه مهم و تاثیرگذار دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها اظهار داشت: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها فرماندهان اصلی توسعه روستاها هستند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بیمه را راهکاری برای تامین آینده دانست و افزود: دولت در نظر دارد به جهت مشارکت فعال روستائیان و عشایر در کشاورزی و تامین نیازهای مختلف جامعه خدمات ویژه بازنشستگی، از کارافتادگی و … را تنها با پرداخت ماهیانه ۲۰ هزارتومان ارائه نماید و حق کارفرما را نیز دولت پرداخت نماید.

وی ادامه داد: در شهرستان شهریار نیازمند اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب توسط دهیاران و اعضای شوراهای روستا جهت استفاده روستائیان از این خدمات ارزشمند دولت هستیم.