دستگیری فردی ، پزشک نما در شهرستان جاسک


دکتر عباس ابراهیمی ، مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک از دستگیری یک فرد در قالب پزشک که بدون داشتن تحصیلات پزشکی و مجوز قانونی اقدام به طبابت و توزیع دارو می کرد؛ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر در هرمزگان، دکتر ابراهیمی افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر توزیع دارو و طبابت توسط یک فرد پزشک نما که درحوزه شرق شهرستان جاسک انجام می گرفت ؛ بلافاصله با توجه به مشکوک بودن این شخص مسئولین شهر لیردف موضوع را به شبکه بهداشت و درمان جاسک گزارش دادند.

وی ابراز کرد: با اقدام سریع مسئول حراست و نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک ، پس از انجام تحقیقات محلی و اطمینان از صحت و سقم موضوع ، با هماهنگی مراجع قضایی این فرد دستگیر، و تحویل مقامات قضایی شهرستان شد.

سبحان رادمنش مسئول نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان جاسک خاطر نشان کرد: شهروندان نباید به این افراد سودجو اعتماد، و سلامتی خود به خطر بیندازند؛ لذا در صورت مشاهده چنین مواردی مراتب را بلافاصله به شبکه بهداشت و درمان جاسک گزارش کنند.