دستور ویژه شریعتمداری به رییس سازمان بهزیستى/ سیستم اطفاء حریق مطمئن در شیرخوارگاه آمنه و شیرخوارگاههاى مشابه ایجاد شود


وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی امروز یکشنبه بیست و یکم بهمن سرزده از مجتمع بهزیستی شیرخوارگاه آمنه بازدید کرد .

به گزارش گروه اجتماعی کتاب برتر ؛ “محمد شریعتمداری ” وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی امروز یکشنبه بیست و یکم بهمن طی بازدیدی سرزده از مجتمع بهزیستی شیرخوارگاه آمنه ضمن بررسی مشکلات این مجتمع به رئیس سازمان بهزیستى کشور دستورجدی مبنی بر ضرورت ایجاد فورى سیستم اطفاء حریق مطمئن در شیرخوارگاه آمنه و شیرخوارگاههاى مشابه را صادر کرد .

وزیر تعاون ؛ کار و رفاه اجتماعی  از  سازمان  بیمه سلامت خواست تا  براى حل مشکل درمان کودکان شیرخوارگاه هاى تهران و استانها از بدو ورود در تمامی  مراکز درمانى کشور و تا حل قانونى مشکل هویت این کودکان اقدامات لازم را انجام دهند .

در همین راستا مقرر شد مکاتبات لازم با وزیر بهداشت و  ابلاغ  به رییس سازمان تامین اجتماعى جهت پیگیری موضوع انجام شود . 

 آمنه ۱۲

دستور وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی  به رئیس  سازمان بهزیستى کشور و بیمه سلامت  برای حل قانونى مشکل هویت این کودکان نیز از دیگر دستاوردهای این بازدید سرزده به شمارمی رود .

شریعتمداری همچنین دستور  بررسی فورى ناهمگونى حقوق و دستمزد در مجموعه سازمانهاى حمایتى از جمله سازمان  بهزیستى کشور را صادر کرد . 

آمنه ۸

 همچنین مقرر شد  وزیر تعاون  ،کارورفاه اجتماعی  مکاتبه  ای با رییس سازمان اداراى استخدامى کشور برای  اجراى دستور رییس جمهور در سال قبل مبنى بر افزایش حقوق کارکنان شیرخوارگاهها و مجتمع هاى بهزیستى انجام شود .