در پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی فرودگاه کرمان، مسافران و حجاج به محض ورود به فرودگاه غربالگری می شوند


معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی فرودگاه کرمان مسافران و حجاج به محض ورود به فرودگاه بر اساس کتاب برترمه مراقبت سندرمیک غربالگری می شوند.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر از کرمان؛ دکتر سید وحید احمدی طباطبایی در بازدید از پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی فرودگاه کرمان اظهار داشت: در این پایگاه مسافران و حجاج به محض ورود به فرودگاه بر اساس کتاب برترمه مراقبت سندرمیک غربالگری می‌شوند.

وی ادامه داد: این کتاب برترمه مراقبت، در راستای اجرای مقررات بهداشتی بین المللی (IHR) و در پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی فرودگاه انجام می شود.

دکتر احمدی طباطبایی ادامه داد: در مراقبت سندرمیک علائمی چون، سرفه، تب، دل درد، اسهال و غیره در افراد مورد بررسی قرار گرفته و موارد مشکوک به پزشک مستقر در پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی ارجاع داده می شوند.

 وی گفت: در پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی، آموزش‌های لازم در خصوص پیشگیری و مراقبت‌های بعد از بیماری به افراد داده می شود و شماره تماس افراد دارای علائم بیماری اخذ شده و پیگیری های بعدی به صورت فعال انجام می شود.

وی افزود: در این پایگاه ها بر اساس نوع سندرم، فرم‌هایی موجود بوده که تکمیل و در سامانه مربوطه ثبت می شوند و لوازمی همچون ماسک در اختیار افراد مشکوک به بیماری قرار داده می شود.

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: اگر مواردی مشاهده شود که مربوط به شهرستان‌های تحت پوشش سایر دانشگاه ها باشد، همکاران ما جهت پیگیری موضوع سایر دانشگاه‌ها را در جریان قرار می دهند