در حاشیه دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت و تراکتور سازیعکاس:

علیرضا هنرجویان


این مجموعه شامل ورزشگاه خالی از تماشاگر به دلیل محرومیت، نشست خبری پس از دیدار تیم های صنعت نفت آبادان، تماشای بازی توسط برخی هواداران از روی دیوارهای مشرف به استادیوم واکنش مسئول برگزاری مسابقه به خبرنگاران و تغییر جایگاه خبرنگاران است.
در این دیدار که با نتیجه دو بر یک به سود صنعت نفت پایان یافت، جلال مرادی مسئول برگزاری مسابقه نسبت به شادی پس از گل خبرنگاران آبادانی در دقیقه 17 بازی واکنش نشان داد و در ابتدای نیمه دوم به شرط جابجایی جایگاه خبرنگاران اجازه ادامه بازی را داد.