در جامعه بالنده و توسعه یافته جنسیت ملاک نیست


استاندار در جلسه شورای اداری گفت : در جامعه بالنده و توسعه یافته جنسیت ملاک نیست، بلکه آنچه مهم است؛شایسته گزینی است.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر ، جلسه شورای اداری شهرستان ایرانشهر با حضور ابتکار معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده و اعضای شورای اداری در شهرستان ایرانشهر برگزار شد.

دانیال محبی استاندار در این جلسه با بیان اینکه زن نماد مهربانی و عطوفت و انسجام خانواده است، افزود : زن و مرد مکمل یکدیگرند و هیچکدام بر دیگری برتری ندارد. 

وی ادامه داد: اینکه بگوییم زن و مرد یکی هستند، درست نیست چرا که؛ هر کدام در قالب خودشان دارای ویژگی های خاصی هستند.

استاندار گفت: به رغم ظاهر بانوان صبوری و طاقت آنها در زندگی بیشتر است، چرا که؛ سخت ترین کار یعنی تولید و ولادت برعهده آنهاست.

وی گفت :بانوان در امور معیشت و مدیریت اقتصادی هم قدرت نظم‌دهی بیشتری دارند و نظم پذیرترند .

وی گفت :مردان زمختی و جسارت و زنان عطوفت و مهربانی دارند که این دو مکمل هم اند و هر دو مورد نیاز جامعه انسانی است. 

محبی گفت : بانوان در عرصه علمی نیز فعال ترند و میل به تحصیل و پیشرفت اجتماعی بین آنها بیشتر است .

وی ازخانمها فاضلی سرپرست دفتر امور بانوان استانداری و ریگی فرماندار قصرقند به عنوان بانوان موفقی یاد کرد، که توانسته اند با عشق و علاقه و پشتکار در مسئولیتهایی که بر عهده دارند، بدرخشند. 

استاندار در پایان گفت : افتخار می کنم که در استانی هستم که تراز جمعیت جوانان بالاست، ان شالله که در کنار جوانان که منشاء انرژی هستند، بتوانیم بر ضعف ها غلبه کنیم و مشکلات را مرتفع نماییم.