درخواست "معزی" از نماینده خمینی شهر«علیرضا معزی» معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور نوشت: کاش آقای ابطحی بیاد پشتوانه توهین ترامپ به ملت ایران رو مشخص کنه به زوایای پنهان بینش سیاسی دوستان پی ببریم.