درباره فیلترینگ تلگرام به وزیر دادگستری تذکر دادیم/ آقایان مطهری و بادامچی جزو امضاکنندگان هستند


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: درباره فیلترینگ تلگرام به وزیر دادگستری تذکر دادیم و باید پاسخگو باشند.

«علیرضا رحیمی»، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در خصوص فیلترینگ تلگرام و اینکه موجی از بی اعتمادی نسبت به دولت ایجاد شده است، به خبرنگار خبرگزاری کتاب برتر گفت: در این خصوص با امضای بنده، آقای بادامچی و آقای مطهری به وزیر دادگستری تذکر دادیم که چرا بدون تصویب در مراجع ذی صلاح این اتفاق افتاده و وزیر دادگستری باید پاسخگو باشد.

رحیمی تاکید کرد: اگر چه موضوع مربوط به قوه قضاییه است اما از لحاظ تشریفاتی، وزیر دادگستری باید به پاسخگو باشد که چرا علی‌رغم تصویب در مرجع ذیصلاح قانونی این اتفاق افتاده است.