دانشگاه آزاد شیروان میزبان کارگاه قوانین جدید داوری والیبال و تکنولوژی نوین با همکاری داور بین المللی کشور


دبیر کارگاه قوانین جدید داوری والیبال خراسان شمالی از برگزاری کارگاه قوانین جدید داوری والیبال با همکاری داور بین المللی کشور خبر داد.

آسیه ذوقی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب برتر اظهار کرد : کارگاه قوانین جدید داوری والیبال  با همکاری  آقای فرهاد شاهمیری داور بین المللی کشورمان  روز 29 فروردین 1397 در واحد دانشگاه آزاد شیروان  برگزار می شود.

وی افزود : در این کارگاه قوانین و مقررات جدید داوری،  آشنایی با منشی الکترونیک، ویدئو چک و تبلت مطرح می شود و شرکت برای عموم آزاد می باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شیروان خاطر نشان کرد: به شرکت کنندگان ۸ ساعت گواهی شرکت داده می شود. 

وی در مورد کتاب برترمه زمان بندی کارگاه بیان کرد : ساعت اول کارگاه به صورت تئوری  از ساعت 9 تا 11  و همچنین ساعت دوم  به صورت تئوری ۱۱.۱۵ تا ۱۲.۴۵ و در ساعت سوم  نیز به صورت تئوری از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می شود و ساعت چهارم به صورت  عملی از ساعت ۱۶.۱۵ تا ۱۷.۳۰ برگزار می شود

دبیر کارگاه درباره نحوه ثبت نام گفت : متقاضیان عزیز باید مبلغ 100 هزار تومان را به شماره حساب ۰۱۰۴۴۰۸۵۲۷۰۰۷ دانشگاه آزاد شیروان نزد بانک ملی واریز نمایند و تصویر فیش واریزی را به شماره  تلگرامی  ۰۹۳۷۸۷۲۳۵۰۷ ارسال کنند.

لازم به ذکر است برای شرکت کنندگان راه دور، خوابگاه نیز در نظر گرفته شده است.

 

 

خبرنگار : مهدی رضائی