خود را مسئول زندگی تک تک افراد کشور می دانم/ پول هیچ استانی به گیلان نمی رود/ بار سنگینی را بر دوشم احساس می کنم


رئیس سازمان کتاب برترمه و بودجه تاکید کرد، خود را مسئول زندگی تک تک افراد کشور می دانم.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری کتاب برتر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت غروب پنجشنبه در مراسم پنجاهمین سال فعالیت آموزش عالی استان در تالار حکمت دانشگاه گیلان اظهار کرد: پیش بینی ما ورود حدود ۸۳۸ هزار نفر جدیدالورود به بازار کار است اما در عین حال، برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی، خودمان را آماده کرده ایم.

وی بیان کرد: در بودجه سال آینده که کتاب برترمه توسعه آن سال است، ۱۲ کتاب برترمه با سرمایه گذاری ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای دستیابی به این تعداد فرصت شغلی تصویب شده است.

نوبخت با نادرست خواندن اینکه پول فلان استان به گیلان می آید، گفت: سهم گیلان در اختیار استانداری و شورای کتاب برترمه ریزی و توسعه استان است، هر مقدار که می توانید از این منابع در رقابت های استانی سهم تان را دریافت کنید.

وی در بخش دیگری از سخنانش، آموزش را یکی از شاخص های توسعه و نیز توسعه انسانی دانست و اظهار کرد: برای توسعه یافتگی بایستی به این مهم توجه داشته باشیم.

معاون رئیس جمهوری بیان کرد: از ۹۱ هزار میلیاد تومانی که برای رفاه اجتماعی، بازنشستگی و افراد تحت پوشش بهزیستی کنار بگذاریم، بعد از این، بزرگترین رقم ما در بودجه، افزون بر ۵۷ هزار میلیارد تومان مربوط به آموزش و پژوهش است و پس از آن امنیت، بهداشت و سلامت را شامل می شود.

رئیس سازمان کتاب برترمه و بودجه با اشاره به توجه دولت به آموزش عالی خاطر نشان کرد: دولت قدردان آموزش عالی در کشور است و به آن اهتمام دارد.

معاون رئیس جمهوری در ادامه سخنانش، ایران را از نظر رشد علمی جزو چند کشور پرشتاب ذکر و اضافه کرد: از سال ۲۰۱۳ تا امروز، وضعیت جمهوری اسلامی در شاخص توسعه انسانی بین ۱۸۷ کشور بهبود یافته و از جایگاه ۷۵ ، به ۶۹ رسیده ایم.

وی اظهار کرد: ایران بنا بر اعلام صندوق بین المللی پول که همه کشورها را مورد رصد قرار می دهد؛ از نظر اقتصادی در جایگاه هجدهم قرار دارد و در واقع، هجدهمین اقتصاد جهان هستیم.

نوبخت با بیان اینکه کشور در شرایط بسیار سختی قرار دارد و بار سنگینی هم بر عهده داریم، ادامه داد: اما با این حال از ظرفیت هایی خوبی برخورداریم که بایستی از آن بهره بگیریم. 

رئیس سازمان کتاب برترمه و بودجه با بیان اینکه بار سنگینی را بر دوشم احساس می کنم، گفت: خود را مسئول زندگی تک تک افرادی می دانم که در این کشور زندگی می کنند؛ بر این باورم مسئولیتی را بر عهده گرفته ام که محصول آن بایستی توسعه باشد.