خرداد‌ 97 دستگاه‌های اجرایی در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان ارزیابی می شوند


استاندار مرکزی گفت: در پایان خرداد‌ماه سال آتی بار دیگر دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قانون رعایت حقوق مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرند.

به گزارش کتاب برتر از اراک ، سیدعلی آقازاده در جلسه شورای ارزیابی از حقوق مصرف‌کنندگان، عنوان کرد: برای اولین‌بار زمینه برای اعمال ماده شش قانون که در راستای ارزیابی دستگاه‌های اجرایی درخصوص رعایت حقوق مصرف‌کننده بود، مهیا شد. اصولا ارزیابی از دستگاه‌هایی که به ارائه خدمات به مردم می‌پردازند اقدام مناسبی است.

وی با بیان اینکه ارزیابی مناسب از دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر یک قالب کاملا کارشناسی است، افزود: در این ارزیابی برخی از دستگاه‌ها در سطوح پائینی قرار دارند که بایستی در این باره تمهیداتی اندیشیده شود، همچنین دستگاه‌هایی که در این ارزیابی در سطح سه قرار گرفته‌اند، باید در یک فاصله سه ماهه خود را به سطح قابل قبولی برسانند.

آقازاده تصریح کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در ارائه خدمات‌رسانی به مردم دارند، اگر این دستگاه‌ها نتوانند، رتبه مناسبی در این خصوص کسب کنند، بایستی تغییراتی در سیستم ارائه خدمات خود لحاظ کنند، بنابراین ظرف یک ماه آینده بایستی اقدامات در این خصوص شروع شود و تا پایان خردادماه سال آتی بررسی و ارزیابی دقیق و کارشناسی دیگری در اعمال این ماده قانونی انجام می‌شود.