حمایت برادر محمدحسینی (مجری سابق تلویزیون) از او!/ببینید


سید مرتضی حسینی مجری تلویزون از برادر خود(سیدمحمدحسینی مجری سابق صدا و سیما) از او حمایت کرد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری کتاب برتر؛ سید مرتضی حسینی مجری تلویزیون از برادر خود (سیدمحمدحسینی مجری سابق صدا و سیما) از او حمایت کرد.