حضور ژئوپارک جهانی قشم در هشتمین کنفرانس دوسالانه بین المللی ایتالیا


هشتمین کنفرانس دوسالانه بین المللی ژئوپارک های جهانی یونسکو در ایتالیا با حضور مدیر ژئو پارک جهانی قشم به عنوان رییس بخش تخصصی و عضو کمیته علمی این کنفرانس برگزار می شود.

وی با اشاره به کتاب برترمه کاری گسترده ژئوپارک جهانی قشم در این کنفرانس گفت: شرکت در جلسات کمیته های اجرایی و راهبری شبکه های جهانی، شرکت در جلسات توجیهی ارزیابان رسمی یونسکو و ارائه چهار مقاله در هشتمین کنفرانس دوسالانه بین المللی ایتالیا بخش هایی از این کتاب برترمه کاری می باشد.

مدیر ژئوپارک جهانی قشم ادامه داد: مشارکت در تهیه کتاب برترمه اجرایی و ارائه نظر برای فعالیت های راهبردی سه سال آینده ژئوپارک های جزیره ایی نیز قسمت دیگری از این فعالیت هاست.

درخشش ژئوپارک جهانی قشم در عرصه بین الملل

امری کاظمی با تاکید بر عضویت ژئوپارک قشم در شبکه ژئوپارک های جهانی یونسکو و کسب عنوان  محور ژئوپارک های جهانی در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا توسط این سازمان  اظهار داشت: یکی از الزامات این عضویت، حضور در عرصه بین الملل و تبادل اطلاعات با سایر ژئوپارک های جهانی است که ماندگاری و توانمندی ما را در این جایگاه تثبیت کند.

وی از عضویت در کار گروه ژئوپارک های جزیره ای جهان، حضور در روسیه به عنوان ارزیاب رسمی یونسکو و عقد تفاهم نامه همکاری با ژئوپارک این کشور به عنوان بخشی از فعالیت های بین المللی ژئوپارک جهانی قشم در سطح بین الملل نام برد.

مدیر ژئوپارک جهانی قشم به بخشی دیگر از همکاری های جهانی این مدیریت اشاره کرد و افزود: همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی سازمان جهانی یونسکو در ژئوپارک کورات تایلند و عقد تفاهم نامه همکاری در زمینه مراودات و تبادل اطلاعات با ژئوپارک این کشور نیز قسمت دیگری از این تلاش هاست.

گفتنی است، ژئوپارک قشم بعد از چهار سال دوری از شبکه جهانی یونسکو، با تلاش های مدیریت و پرسنل سختکوش خود، همکاری سازمان منطقه آزاد قشم و جوامع محلی در اردیبهشت ماه سال 1396 رسما به خانواده ژئوپارک های جهانی یونسکو بازگشت.