جِنایتی جدید در سوریه/ حِقارت و ناتوانی تِروریست ها علنی شد


گروه های تروریستی ده ها هکتار از مزارع گندم را در دو منطقه محاصره شده الفوعه و کفریا در استان ادلب واقع در شمال سوریه به آتش کشیدند.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری کتاب برتر، با فرا رسیدن فصل برداشت گندم در دو منطقه محاصره شده الفوعه و و کفریا که مردم بی صبرانه منتظر آن بودند، گروه های تروریستی با گلوله های منفجره اقدام به سوزاندن محصولات کشاورزی و آتش کشیدن دهها هکتار زمین زراعی اقدام کردند.

گروه های تروریستی به این حد بسنده نکردند بلکه با شلیک تیربارهای سنگین از ورود کشاورزان به زمین های زراعی و درو باقی محصولات جلوگیری کردند.

جمع آوری هزاران تروریست و مسلح زرهی در استان ادلب و تمرکز آنان در دو منطقه الفوعه و کفریا به محاصره این مناطق بیش از پیش دامن زد.

این جنایت نشان می دهد تروریست ها از شکست های مختلف به ستوه آمده اند و حقارت و ناتوانی خود را با آتش زدن زمین ها نشان دادند.

تک تیراندازها با روش های مختلف و برای تنگ کردن حلقه محاصره و به ستوه آوردن محاصره شدگان ،کوچک و بزرگ را هدف قرار داده و در صدد جلوگیری از رسیدن کمک ها به این دو منطقه شدند.