جلسه افق 1400 استان درحوزه امور عمرانی تشکیل شد


باحضور معاون امور عمرانی استاندار ، جلسه افق 1400 استان در حوزه امور عمرانی تشکیل شد.

به گزارش کتاب برتر،بهروز ندائی در این نشست گفت : پروژه هایی که در بازه زمانی 4 ساله قابلیت اجرایی دارند باید در اولویت قرار گیرند. وی افزود : ابتدا باید حوزه های اجرایی ، کتاب برترمه های خود  را اعلام نمایند تا متعاقب آن و مطابق با کتاب برترمه ها ، اعتبارات ، تخصیص داده شوند.

معاون استاندار با بیان این که پروژه های عمرانی توسط نهادهای مربوط و با توجه به قابلیت اجرا ، اولویت بندی شوند تاکید کرد : ضرورت تدوین  کتاب برترمه دقیقی در حوزه سرمایه گذاری نیز محسوس است .

او در قسمت دیگری از سخنانش طراحی واقع بینانه کتاب برترمه های کاری ادارات و در اولویت قرار گرفتن پروژه های نیمه تمام را خواستار شد و تصریح نمود : امیدواریم کتاب برترمه ریزی ها کاملا تخصصی و به صورت کارشناسی انجام گیرند.