جشنواره دیوارنگاری شهری به زمان دیگری موکل شد


به گزارش خبرگزاری کتاب برتر در تهران، اداره گردشگری شهرداری منطقه ۲۲ در اطلاعیه ایی اعلام کرد:جشنواره دیوارنگاری شهری که قرار بود عصر پنجشنبه-فردا-برگزار شود به دلیل تداخل با دیگر کتاب برترمه ها به زمان دیگری موکول شد که متعاقبا اعلام می شود.