جشنواره بازنگاری نامزدهایش را شناخت


برای دریافت جدیدترین خبرها در زمینه کتاب و ناشران تلگرام کتاب برتر را دنبال کنید.
برترین سایت کتاب درایران

 

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۷

 

 

دبیرخانه جشنواره آثار بازنگاری کتاب‌های تصویری بازنویسی و بازآفرینی، نامزدهای خود را معرفی کرد.

جشنواره بازنگاری نامزدهایش را شناخت

 

به محقق خبرگزاری کتاب ایران (کتاب برتر) بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره آثار بازنگاری (کتاب‌های تصویری بازنویسی و بازآفرینی) جشنواره آثار بازنگاری کتاب‌های تصویری بازنویسی و بازآفرینی، که روز 17 اردیبهشت ماه 1397 از سوی مرکز مطالعات ادبیات کودکان دانشگاه شیراز برگزار می‌شود پس از بررسی آثار بازنگاری منتشر شده در سال‌های 1357 تا 1390 نامزدهای خود را بدین شرح اعلام کرد:
 
نویسندگانی که به مرحله نهایی راه یافتند:
فریده خلعتبری، علی اصغر سیدآبادی، محمدرضا شمس، مرجان فولادوند، منوچهر کریم‌زاده، مهدخت کشکولی
 
تصویرگرانی که به مرحله نهایی راه یافتند:
مرتضی اسماعیلی سهی، راشین خیریه، پژمان رحیمی‌زاده، مهکامه شعبانی، فرشید شفیعی، علی اکبر صادقی، بهزاد غریب پور، فیروزه گل محمدی
 
مدیران هنری، طراحان گرافیک و صفحه آرایان:
محمودرضا بهمن‌پور، کوروش پارسانژاد، بهزاد غریب پور، کیانوش غریب پور، حسین فیلی‌زاده، کامران مهرزاده
مجموعه‌هایی که به مرحله نهایی راه یافتند:
«قصه‌های شیرین مغزدار» و «مرز پرگهر»
 
انتشارات:
افق، شباویز، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 
آثار راه یافته به مرحله نهایی:
«آرش، حکایت تیرانداختن مرد قصه‌گو» مرجان فوالدوند/ پژمان رحیمی‌زاده، «به دنبال فلک» منوچهر کریم‌زاده/ مهکامه شعبانی، «پرنده طالیی» منوچهر کریم‌زاده/ بهزاد غریب‌پور، «خاله سوسکه با کی ازدواج کرد» علی اصغر سیدآبادی/ علیرضا گلدوزیان، «دامن قرمزی» فریده خلعتبری/ مجموعه تصویرگران، «راز آن درخت» فیروزه گل محمدی، «سلطان و آهو» ناصر وحدتی/ پژمان رحیمی‌زاده، «شهرزاد» فریده خلعتبری/ فرشید شفیعی، «صبح روز عید» حمیدرضا شاه آبادی/ علیرضا گلدوزیان، «طوطی و بازرگان» مرجان فولادوند/ احمد خلیلی، «طوطی و بازرگان» فیروزه گل محمدی، «عمونوروز و خاله روزگار» مصطفی رحماندوست/ سارا ایروانی، «فیل در خانه تاریک» فیروزه گل محمدی، «کشاورز و خروس» منوچهر کریم‌زاده/ عاطفه ملکی جو، «گرگ آوازخوان» عبدالصالح پاک/ عاطفه ملکی جو، «مردجوان و خیاط حیله‌گر» شراره وظیفه شناس/ راشین خیریه.
 
نتیجه نهایی داوری هفدهم اردیبهشت 1397 در جشنواره بازنگاری مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز معرفی خواهد شد.
 

 

 

جشنواره بازنگاری نامزدهایش را شناخت


برای دریافت جدیدترین خبرها در زمینه کتاب و ناشران تلگرام کتاب برتر را دنبال کنید.
برترین سایت کتاب درایران

 

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۷

 

 

دبیرخانه جشنواره آثار بازنگاری کتاب‌های تصویری بازنویسی و بازآفرینی، نامزدهای خود را معرفی کرد.

جشنواره بازنگاری نامزدهایش را شناخت

 

به محقق خبرگزاری کتاب ایران (کتاب برتر) بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره آثار بازنگاری (کتاب‌های تصویری بازنویسی و بازآفرینی) جشنواره آثار بازنگاری کتاب‌های تصویری بازنویسی و بازآفرینی، که روز 17 اردیبهشت ماه 1397 از سوی مرکز مطالعات ادبیات کودکان دانشگاه شیراز برگزار می‌شود پس از بررسی آثار بازنگاری منتشر شده در سال‌های 1357 تا 1390 نامزدهای خود را بدین شرح اعلام کرد:
 
نویسندگانی که به مرحله نهایی راه یافتند:
فریده خلعتبری، علی اصغر سیدآبادی، محمدرضا شمس، مرجان فولادوند، منوچهر کریم‌زاده، مهدخت کشکولی
 
تصویرگرانی که به مرحله نهایی راه یافتند:
مرتضی اسماعیلی سهی، راشین خیریه، پژمان رحیمی‌زاده، مهکامه شعبانی، فرشید شفیعی، علی اکبر صادقی، بهزاد غریب پور، فیروزه گل محمدی
 
مدیران هنری، طراحان گرافیک و صفحه آرایان:
محمودرضا بهمن‌پور، کوروش پارسانژاد، بهزاد غریب پور، کیانوش غریب پور، حسین فیلی‌زاده، کامران مهرزاده
مجموعه‌هایی که به مرحله نهایی راه یافتند:
«قصه‌های شیرین مغزدار» و «مرز پرگهر»
 
انتشارات:
افق، شباویز، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 
آثار راه یافته به مرحله نهایی:
«آرش، حکایت تیرانداختن مرد قصه‌گو» مرجان فوالدوند/ پژمان رحیمی‌زاده، «به دنبال فلک» منوچهر کریم‌زاده/ مهکامه شعبانی، «پرنده طالیی» منوچهر کریم‌زاده/ بهزاد غریب‌پور، «خاله سوسکه با کی ازدواج کرد» علی اصغر سیدآبادی/ علیرضا گلدوزیان، «دامن قرمزی» فریده خلعتبری/ مجموعه تصویرگران، «راز آن درخت» فیروزه گل محمدی، «سلطان و آهو» ناصر وحدتی/ پژمان رحیمی‌زاده، «شهرزاد» فریده خلعتبری/ فرشید شفیعی، «صبح روز عید» حمیدرضا شاه آبادی/ علیرضا گلدوزیان، «طوطی و بازرگان» مرجان فولادوند/ احمد خلیلی، «طوطی و بازرگان» فیروزه گل محمدی، «عمونوروز و خاله روزگار» مصطفی رحماندوست/ سارا ایروانی، «فیل در خانه تاریک» فیروزه گل محمدی، «کشاورز و خروس» منوچهر کریم‌زاده/ عاطفه ملکی جو، «گرگ آوازخوان» عبدالصالح پاک/ عاطفه ملکی جو، «مردجوان و خیاط حیله‌گر» شراره وظیفه شناس/ راشین خیریه.
 
نتیجه نهایی داوری هفدهم اردیبهشت 1397 در جشنواره بازنگاری مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز معرفی خواهد شد.