جابه جایی مسافر در قم با قطار 20 درصد افزایش یافت


مدیرکل راه آهن قم گفت: در نیمه نخست امسال، یک میلیون و 205 هزار و 504 تن در قم با قطار جابه جا شده اند که نسبت به مدت مشابه پارسال، 20 درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر از قم، محسن اعتماد گفت: آمار خروجی مسافر در 6 ماه نخست امسال، 611 هزار و 716 تن و آمار ورودی مسافر نیز 593 هزار و 788 تن بوده است.

به گفته وی، آمار خروجی 20 درصد و آمار ورودی مسافر نیز 21 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در نیمه نخست سال گذشته، 997 هزار و 684 مسافر از طریق راه آهن قم جابه جا شدند.

اعتماد گفت: در شهریورماه سال جاری، 110 هزار و 257 مسافر به وسیله قطار از قم خارج و 112 هزار 69 مسافر نیز وارد شده اند.