ثبت اولین وقف خراسان رضوی در سال 97


اولین وقف سال 97 استان خراسان رضوی در در تربت جام به ثبت رسید.

احمدمحمدیان، سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تربت جام در گفت‌وگو با خبرنگار کتاب برتر در این شهرستان گفت: نیکوکارخیر اندیش هاشم عصمت بشیر آبادی ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 300 متر مربع و به ارزش 600 میلیون ریال را به نیت استفاده خانه عالم در روستای محمود آباد سفلی در شهرستان تربت جام وقف کرد.

وی افزود: همزمان با آغاز سال جدید و برگزاری طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه، اولین وقف این شهرستان توسط این واقف نیکوکار در راستای فرهنگ سازی وقف با نیت ترویج فرهنگ حسنه وقف انجام شد.

محمدیان با اشاره به وقف های سال گذشته در این شهرستان اظهار کرد: در سال 96 تعداد هفت وقف در این شهرستان توسط خیران و نیکوکاران به ثبت رسید که امید است در سال جدید این سنت حسنه ارتقا پیدا کند.

گفتنی است این اولین وقف استان خراسان رضوی در سال 97 است.