تکذیب گمانه‌زنی‌ در مورد انتصاب سرپرست معاونت شهرسازی


گمانه زنی‌های رسانه‌ای درباره انتصاب سرپرست معاونت شهرسازی تکذیب شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری کتاب برتر، در پی طرح اسامی برخی افراد به عنوان گزینه سرپرستی معاونت شهرسازی، مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران این اخبار را تکذیب کرد.