توییت روحانی درباره دعوت دولت آمریکا برای سرپیچی از قانون بین المللی


حسن روحانی درباره دعوت دولت آمریکا برای سرپیچی از قانون بین المللی در توییتر پیامی را منتشر کرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری کتاب برتر، حسن روحانی  “رییس جمهور” درباره دعوت دولت آمریکا برای سرپیچی از قانون در توییتر نوشت؛ آمریکا کشورها و سازمان های بین المللی را تهدید می کند که اگر به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت عمل کنندو برجام را نقض نکنند، مجازات خواهند شد! این دو یعنی دعوت عام برای سرپیچی قانون و تهدید قانون مداران به مجازات که برای اولین بار است در تاریخ سازمان ملل اتفاق می افتد.