#توپ ــــ قهرمانی | خبرگزاری کتاب برترعکاس:

سعید زارعیان


#توپ ــــ قهرمانی
نصب نماد های توپ فوتبال به مناسبت جام ملتهای آسیا در تهران
نماد توپ قوتبال در مناطق مختلف تهران از جمله تهرانپارس،فلکه دوم صادقیه،میدان راه آهن و پارک ملت با عنوان #توپ ــــ قهرمانی نصب شده است.

حجت نظری امروز از توپ های نصب شده در پارک ملت بازید کرد.