تور دوچرخه سواری احیای تالاب بین المللی انزلیعکاس:

علی سمرقندی


دوچرخه سواران استان گیلان با شعار عزم ملی برای احیای تالاب بین المللی انزلی مسیر تالاب عینک رشت تا تالاب انزلی را رکاب زدند.