تنها 7 درصد جمعیت استان روستانشین هستند


سعید امینی در گفت وگو با خبرگزاری کتاب برتر، اظهار کرد: معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی استان امسال تسهیلات خود را در قالب تسهیلات مشاغل خانگی و تسهیلات توسعه اشتغال روستایی به متقاضیان ارائه داده است .

وی ادامه داد: خوشبختانه روستاییان از تسهیلات مشاغل خانگی استقبال مناسبی داشته‌اند به طوری که میراث فرهنگی در بین سایر دستگاه‌های استان در این زمینه به رتبه سوم دست یافته است .

 وی در خصوص ارایه تسهیلات توسعه اشتغال روستایی توضیح داد: متاسفانه امسال تنها 2 طرح برای دریافت این تسهیلات به معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی استان ارائه شده است .

 امینی با اشاره به دلایل عدم استقبال روستاییان از این تسهیلات افزود: با توجه به اینکه تنها 7 درصد جمعیت استان در روستاها سکونت دارند و روستاهای برخی مناطق مثل چالوس و طالقان به دلیل کمبود زیرساخت و امکانات در نیمه دوم سال تقریبا خالی از سکنه می‌شوند، ارایه طرح برای روستاییان جهت دریافت این تسهیلات ساده نیست .

 

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی البرز اظهار کرد: البته در برخی روستاهای استان از جمله گلستانک که با فضای شهری هم مرز است، شاهد رغبت روستاییان برای دریافت این تسهیلات هستیم .