تشکیل قرارگاه نوروزی امام علی (ع) با حضور سردار مومنی جانشین فرمانده ناجاعکاس:

مرتضی جعفری


قرارگاه نوروزی امام علی (ع) با حضور سردار مومنی جانشین فرمانده ناجا، سردار مهری فرمانده راهور، سردار ناظری فرمانده انتظامی ویژه شرق و برخی دیگر از مسئولین استانی و شهرستانی در شهرستان پردیس تشکیل شد.