ترافیک سنگین در محور چالوس-کرج


مرکز مدیریت راه های کشور از آخرین وضعیت ترافیکی کشور خبر داد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری کتاب برتر، براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی، سامانه‌های تردد شمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور درحال حاضر ترافیک در محور چالوس-کرج محدوده مرزن آباد نیمه سنگین است.

همچنین از نظر جوی هوا در اکثر محورها آرام و پایدار و هیچگونه مداخلات جوی گزارش نشده است.

 محورهای غیر شریانی شمشک-دیزین، اولنگ-شاهرود و عجب شیر- آذرشهر به دلیل نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود می باشند.