تدوین راهکارهای اجرایی شدن منشور گفت وگوی سیاسی


با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن منشور گفت و گوی سیاسی گفت : احزاب ، سمن ها و تشکل های مردمی پایه این امر است در عین آنکه پشتوانه ای قوی و مهم برای اقداماتی است که دولت انجام می دهد.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر از مشهد،  سید جواد حسینی در نشست هم اندیشی پیرامون منشور گفت و گوی سیاسی ابلاغی وزیر کشور با تعدادی از فعالان  سیاسی  انجمنهای علمی جوانان دانشجویان و محققین دانشگاهی حوزه تشکل های مردم نهاد اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی افزود : تلاش دولت بر آن است که در راستای تحقق مشارکت حداکثری مردم در اداره امور باید این حوزه تقویت شود.

وی  تصریح کرد : بر این اساس ،منشور در9 بند شامل تاسیس وتقویت خانه احزاب و خانه سمن ها، آسیب شناسی و اصلاح فرآیندهای محدودیت آفرین و رفع موانع فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی، تمهید سازوکارهایی برای تعامل پایدارو موثر مدیریت عالی استان با این تشکل ها و مساعدت در انطباق قانونی فعالیت تشکل های مصرح در اصل 26 قانون اساسی با برگزاری جلسات توجیهی و کارگاه های آموزشی تعیین شده است.

 وی بسترسازی برای تقویت ارتباط و گفت و گوی سازنده میان جریان های مختلف سیاسی و صنفی و ایجاد زمینه همکاری و همدلی، جلب مشارکت سیاسی دانشگاهیان ،نهادینه سازی فرهنگ انتقاد موثر ، سازنده و منصفانه ، استفاده از ظرفیت رسانه ها ، احزاب و انجمن های صنفی برای امیدآفرینی وتقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی ودر نهایت تسهیل برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی قانونی و نظارت وتامین امنیت آنها را  از جمله دیگر بندهای منشور دانست.

وی با اشاره به اهمیت نقش تشکل های مردم نهاد و سمن ها در این حوزه عنوان کرد : طی دو ، سه سال اخیر با حمایت هایی که صورت گرفته تعداد تشکل های مردم نهاد در استان از 540 مورد به یک هزار و 162 مورد افزایش یافته است ضمن آنکه 52 حزب و تشکل رسمی سیاسی هم در استان فعال هستند. و ٢٥ شعبه احزاب در شهرستانهای استان هم در سال گذشته فعالیت خود را آغاز کردند.

 وی گفت : در این راستا در استان خانه احزاب ، خانه جوانان ، مجمع مشورتی زنان ، مجمع جوانان ، میزهای گفت و گو با اقشار مختلف ،فعال شده ، ایجاد و راه اندازی شبکه دانشگاه ها هم آثار خوبی داشته و به زودی شبکه دانشجویی هم در راستای تقویت این تشکل ها ، شکل می گیرد.

وی ایجاد شبکه تشکل های صنفی و دانشجویی و مانند آن را هم در این راستا عنوان و ذکر کرد : به منظور تقویت این تشکل ها آموزش و توانمندسازی سمن ها از جمله ضرورت هاست که در سال 97بدین منظور کتاب برترمه ریزی گسترده ای شده است.

 معاون استاندار خراسان رضوی اظهار کرد : امروز10 تشکل نظام یافته موجود درگستره استان باید تقویت و فعالیت آنها گسترش یابد و در این راستا در کنار آموزش ها، تعامل شان با دستگاه های مختلف به صورت کتاب برترمه ای منظم ومنسجم کتاب برترمه ریزی شود.

 وی ادامه داد : واگذاری پروژه ها و طرح های مختلف به تناسب ظرفیت و توانمندی به این تشکل ها اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضرورت دیگری است که در دست پیگیری واجراست.

 وی گفت : هم اکنون 120 تشکل مردم نهاد در حوزه حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی فعال شده اند که نقش موثری هم در مدت حضور در این عرصه ایفا کرده اند.

 حسینی  در این میان کارکرد تشکل های مردمی اعم از خانه احزاب و جوانان و مجمع مشورتی زنان و غیره را در حوزه تحلیل مسائل روز و موضعگیری های مناسب با آنها خالی دانست و گفت : در این حوزه خلا وجود دارد و باید این مجموعه ها به این حوزه وارد شده و در مباحث مختلف کمک راهبردی و موثر داشته باشند.

وی ادامه داد : در استان در کنار همه تلاش ها برای گسترش کمی و رشد فعالیت آنها در 27 حوزه و موضوع مختلف  در بخش توسعه کیفی سمن ها  و این تشکل ها اقدامات خوبی صورت گرفته است.

حسینی گفت : ضرورت شناخت فعالیت تخصصی این تشکل های اجتماعی و کیفیت بخشی به نحوه ارائه خدمات عام المنفعه به جامعه با رویکرد تنوع بخشی اهمیت زیادی دارد و از این رو تشکل ها به تناسب توانایی و تخصص در موضوعات و مسائل اجتماعی و فرهنگی استان وارد شده اند.

 وی نمونه آن را ورود تشکل زنان حقوقدان در استان به موضوع کمک به زنان خشونت دیده و یا ورود تشکل های مردمی مربوطه به حوزه معتادان متجاهر و کمک به رهایی آنان از وضعیت فلاکت باردانست.

 معاون استاندار، گسترش جغرافیایی این سمن ها از سطح شهرها تا روستاها ، توسعه قشری آنها در میان اقشار و گروه های سنی مختلف و غیره ، شبکه سازی سمن های همگن و ایجاد خانه تشکل ها که فعال شده وتدوین نظام نامه تعامل و همکاری آنها با بخش دولتی همه در این راستا عنوان کرد.